LE CHARLI

A Coruña, 1996

Maxenta (serie Monocromos)

2019
Pintura sobre parede, fotografía e impresión dixital
Medidas variables

O monocromo utilizouse na historia da arte para romper coas formas clásicas de facer e entender a pintura. Na arte urbana actual, a maioría dos artistas beben das formas clásicas de representación pictórica cando realizan as súas obras, creando así grandes murais decorativos e deixando de lado concepcións e formas artísticas máis contemporáneas. Esta serie de monocromos preséntase como un xeito de romper coa idea actual de arte urbana e como un punto de renovación desta, eliminando totalmente o mérito artístico e a idea actual de arte e xenio urbano tan común dentro do escena actual.

Cada monocromo consiste na máxima simplificación da pintura e na eliminación total do xesto pictórico, reducíndoo a unha forma rectangular e a unha única cor. Neste caso a obra Magenta non representa nada nin fala de nada, senón que representa e fala por si mesma. Mellora a idea da cor como experiencia perceptiva e visual, proporcionándonos un lugar de calma e tranquilidade. O monocromo funciona como unha obra de medidas X e cor X que se pode levar a diferentes lugares, mantendo as súas características técnicas pero cambiando o seu concepto e connotacións segundo o seu contexto.

Neste caso, a obra lévase a cabo no espazo urbano pero repíntase e preséntase no espazo expositivo, confrontando así ambos os espazos: a rúa como espazo de liberdade artística, chea de información e accesible a toda a xente; e o espazo expositivo como un espazo branco e neutro, limitado a un tipo de obra e a un público específico.

Neste caso, o espectador poderá contemplar a pintura no interior da sala de exposicións, acompañada dunha foto da obra pintada no espazo urbano e dun código QR que mostre a súa localización.

Carlos Viveiro Ricoy (A Coruña, 1996)

Licenciado en belas artes pola Universidade de Vigo (2014-2019).
Curso de artes plásticas da Escola Superior Artística de Porto (2017-2018).
Prácticas na área audiovisual da Universidade de Belas Artes de Pontevedra (2018-2019).
Prácticas de curador e mánager de eventos en Somos Art House Berlín (2019).
Axudante de eventos no espazo artístico OKK Kunst Raum Berlin (2019-2020).
Curso de graffiti e arte urbana de Javier Abarca (2021).
Prácticas co artista Matthieu Martin (2021).

Exposicións
2017: XantarDeforme (colectiva), Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
2018: Libros de artista (colectiva), ESAP, Porto.
2018: FREHS PAINT PLEASE DO NOT TOUCH!, Espaço Mirá, Porto.
2018: Desflorados (colectiva), Pontevedra.
2019: Exposición colectiva de fotografía analóxica EOL35mm, Facultade de Belas Artes, Pontevedra.
2019: Undécimo Premio Auditorio de Galicia (colectiva), Santiago de Compostela.
2019: Ignacio Pérez-Jofre, estudio aberto, POSTGRAFFITI, Vigo.